Bosman Advies
Bosman Advies


start
diensten
werkwijze
innovatief en valide
contactLoopbaanbegeleiding en aanverwante diensten

Naast onze kernactiviteit loopbaanbegeleiding kunnen wij u enkele aanverwante diensten aanbieden.  Neemt u bij vragen hierover contact met ons op dan kunnen we onderzoeken of wij wat voor u kunnen betekenen.


Loopbaanbegeleiding
In een Loopbaantraject krijgt u helder wie u bent, wat u kunt en wat u wilt en wordt u gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen loopbaankeuzes. Bosman Advies gebruikt hiervoor verschillende instrumenten in combinatie met gesprekken en huiswerkopdrachten. Loopbaanbegeleiding is altijd op maat en vanzelfsprekend op de persoon en zijn/haar mogelijkheden afgestemd. Dit individuele begeleidingstraject heeft als resultaat een duidelijk werkprofiel en een plan van aanpak om gericht aan uw loopbaandoelen te werken. Het daadwerkelijk realiseren van een werkplek en ondersteuning bij b.v. sollicitatieactiviteiten, het schrijven van een brief of het oefenen van een gesprek behoort ook tot de mogelijkheden.  Altijd op realistische wijze gekoppeld aan de huidige arbeidsmarkt !

Assessment
Assessment is zo goed mogelijk toekomstig gedrag op het werk voorspellen.
Hiermee verkrijgen we antwoord op de vraag:"Waar ben ik geschikt voor en wat past bij mij?"
Mogelijke problemen worden op tijd gesignaleerd.
Met inzet van verschillende diagnose-instrumenten onderzoeken wij wat uw klant of potentiële nieuwe werknemer kan, wat hem of haar motiveert en hoe u hem of haar het beste kan aansturen in de toekomst. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Intake/ Diagnose werk
Door gebruik van te maken van de verschillende diagnose-instrumenten zoals de leidmotieven methodiek en diverse capaciteitentesten kunnen wij u ondersteunen bij het maken van een goede start. In overleg met u kunnen wensen ten aanzien van de intake  besproken worden en verwerkt worden in de methodiek. Onze instrumenten lenen zich bij uitstek voor deze vaak tijdrovende klus.


Detachering
U heeft tijdelijk ondersteuning nodig bij uw werkzaamheden en heeft  geen ruimte voor extra formatieplaats. Het werk moet wel gebeuren. Wij kunnen deze leemte tijdelijk opvullen en ondersteunen u op praktisch wijze op het gebied van intake, trajectbegeleiding, werk en scholing. 


Training
Wij kunnen samen met u een maatwerk training samenstellen. Denkt u aan een training op het gebied van sociale- en communicatieve vaardigheden, teamwork, solliciteren en oriëntatie op werk en scholing, neemt u dan eens contact op met ons.
Vanzelfsprekend is uw vraag hierbij ons uitgangspunt!


Coaching
Ter ondersteuning van werk kan een coach zeer nuttig zijn. De coach  is een vragensteller en een procesbegeleider, een objectieve persoon buiten het werk. Hij/zij helpt je werksituaties op praktische wijze te onderzoeken, te veranderen en  te verbeteren.
Wij werken met een concrete vraag naar een concreet doel.