Bosman Advies
Bosman Advies


start
diensten
werkwijze
innovatief en valide
contactWerken volgens de leidmotieven methodiek


Werkwijze

Het eerste persoonlijk contact is een wederzijdse kennismaking en zal in de praktijk ook snel de focus op mogelijkheden en werk gezet worden. Hoe doen wij dit?

Door middel van de
leidmotieven methodiek onderzoeken we de wensen en drijfveren van de klant. De methodiek laat zien wat de klant belangrijk vindt en hem/haar motiveert.  Duidelijk wordt wat de klant wil bereiken en samen onderzoeken we op welke wijze resultaat behaald kan worden.
Door op deze manier aan te sluiten bij de drijfveren van de klant kan er beweging in het traject komen. Vanzelfsprekend  is er ook aandacht voor eventuele beperkingen maar de focus ligt op mogelijkheden en kansen benutten.

Met de leidmotieven methodiek kan eveneens een begeleidingsstijl bepaald worden. We weten nu immers wat de klant motiveert en wat hij/zij nodig heeft om optimaal te presteren.
Hierdoor wordt de klant begeleid op een manier die bij hem/haar past en in beweging brengt.


Wat zijn mijn drijfveren ten aanzien van werk?
Het antwoord op deze vraag is essentieel om jezelf en anderen te begrijpen, en om succesvol te kunnen werken. Wie immers werk moet doen dat niet bij zijn/haar drijfveren past, moet voortdurend tegen zichzelf opboksen en verliest geweldig veel energie. Door werk te verrichten wat aansluit bij je drijfveren kunnen grenzen verlegd worden.

De vragenlijst WerkProfiel helpt je om inzicht te krijgen in je drijfveren ten aanzien van werk, laat zien wat jij belangrijk vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Aan het einde van de vragenlijst krijg je direct de resultaten te zien. De resultaten kunnen je helpen een beeld te vormen hoe jij in elkaar steekt en een richtlijn bieden in de zoektocht naar betaald werk.
Alleen als je dit helder voor ogen hebt is het mogelijk je op weg te helpen en een einddoel te bereiken. 

Door het resultaat met je begeleider te bespreken kun je samen met hem/haar bepalen welke accenten in het traject worden gelegd en hoe de begeleiding wordt vormgegeven. In deze werkwijze sta jij centraal! Door deze persoonlijke benadering kunnen optimale resultaten behaald worden. Een traject starten wij om deze reden met het in kaart brengen van je drijfveren.

 

De kracht van combineren!!!
Wanneer dit gewenst is zetten we een assessment-instrument in waarin we ons niet alleen richten op de vraag: wat wil ik? Om een realistisch plan te maken willen we ook helder krijgen wat onze klant kan. Hierbij zetten wij verschillende wetenschappelijk onderbouwde testen voor in. Door het inzetten van dit assessment-instrument  krijgt de klant een realistisch zicht op taal- en rekenvaardigheden, logisch redeneren, ruimtelijk inzicht en persoonskenmerken. Met deze zelfkennis kan de klant aan een realistisch plan werken. Mede door het gebruik van het internet en het combineren van de verschillende instrumenten leidt dit tot een innovatieve en valide werkwijze.


Persoonlijk
Persoonlijk betekent bij ons afgestemd op de klant. De ene keer stimulerend, de andere keer confronterend maar ook uitdagend en als het nodig is zorgzaam en helpend.
Mede dankzij de inzet van onze  instrumenten wordt op efficiënte wijze tijd bespaard die daarmee bij de klant terugkomt.  


Maatwerk
Wij willen maatwerk leveren. Ons uitgangspunt is dat geen mens gelijk is. Daarom stellen wij onze werkwijze af op de wensen van klant én de opdrachtgever.
Een totaal begeleidingstraject inclusief bemiddeling naar werk kan na intake bepaald worden.